Monday, June 10, 2024

Moj muž mrzi suve grožđice


Moj muž mrzi suve grožđice više od bilo koje druge hrane.

Da mi neko kaže da je ipak pojeo par zrna grožđica, ne bih mu verovala čak ni da nađem praznu kutiju suvih grožđica u njegovom džepu. Znala bih da postoji neko drugo objašnjenje.

Zašto? Zato što ga dobro poznajem već preko pedeset godina.

Ponekada kada prvi put pročitam neki odlomak u Svetom pismu, posebno određene odlomke iz Starog zaveta, to je kao da nađem kutiju suvog grožđa u džepu mog muža. Čini se da taj odlomak ne odgovara onome što znam o Bogu i Njegovoj Reči.

Ali ipak nikada ne posumnjam u Božiju dobrotu, ljubav ili savršenstvo. Niti sumnjam u nepogrešivost Božije Reči. Znam da postoji neko drugo objašnjenje (Izreke 3:5; Jeremija 9:23-24; 1.Korinćanima 13:12).

Zašto? Zato što poznajem Isusa i proučavam Njegovu Reč već preko četrdeset godina.

Mi o svemu sudimo na osnovu našeg znanja i poverenja u ljude i resurse koji su nam na raspolaganju.

Koliko verujete Bogu i Njegovoj Reči?

----------------

Dodatak: Tokom četrdeset godina proučavanja Biblije, otkrila sam da teški biblijski odlomci obično imaju savršeno dobro objašnjenje ako sam voljna da ih temeljno proučim.


-----------

Original: My Husband Hates Raisins

Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, June 9, 2024

Nameravali ste da mi naudite


Josif je jedan od mojih heroja.

Volim ono što je rekao svojoj braći koja su ga prodala u ropstvo, lišavajući ga doma i porodice dugi niz godina.

“Vi ste mislili zlo po me, ali je Bog mislio dobro, da učini šta se danas zbiva, da se sačuva u životu mnogi narod. 1. Mojsijeva 50:20

Josif je imao vid 50/20.

Znao je, da je Bog veći od surove ljubomore njegovih braća.

Ja imam problem sa vidom 50/20.

Još uvek moram malo žmirkati, ali mi je sve bolji.

Naročito je od pomoći pogledati unazad i videti šta je Bog uradio.

Jedna od stvari koja mi izgrađuje veru su Biblijske Crtice Ljubavi.

Ona se rodila iz duboke tuge i nepravde, kada sam bila na najnižoj tački svog života, slomljena, odbijajući Božiju utehu.

Upravo tada sam počela da pišem jednominutna dnevna čitanja pobožnosti da bih mogla da se fokusiram na Božije istine.

Sada već mogu da vidim kako je Bog, nešto strašno i užasno, iskoristio za moje dobro.

Gospode, daj nam vid 50/20!

-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, June 4, 2024

Vid zvani “50/20”


Volim priču o Josifu. Ona je predivna uteha kada se borim sa bolnim problemima. Ističe Božiju neverovatnu Rimljanima 8:28 sposobnost da iskoristi tuđi greh za napredak naših duša.

Bog nikoga ne iskušava, ne navodi na greh (Jakov 1:13), ali je u stanju da ga iskoristi za nešto dobro.

Naravno, uz rast često ide i bol - Josifova braća i Potifarova žena su naneli mnoge patnje Josifu. Ali je Bog iskoristio njihove grehe da bi odveo Josifa na pravo mesto, u pravo vreme i u pravu perspektivu, da bi i sam mogao pomoći mnogima (1.Mojsijeva 50:20).

Kada su se Josifova braća bojala da će im se osvetiti za zla koja su mu učinili, on im je rekao: “Vi ste mislili zlo po me, ali je Bog mislio dobro, da učini šta se danas zbiva, da se sačuva u životu mnogi narod. (1.Mojsijeva 50:20)

Nedavno mi je Bog pokazao da je uradio upravo to u mom životu - gresi druge osobe ostavili su svoj bolan trag u mom srcu. Ali sam iskusila rast u svom hodu zbog njih i oni su mi otvorili vrata mogućnosti da služim drugima (2.Korinćanima 1:3-5).

Da li je Bog koristio grehe drugih ljudi da vas dovede na bolje mesto? Da li ste pronašli mir u sagledavanju iz 1.Mojsijeve 50:20?


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, June 2, 2024

Bog koristi loše ljude


Biblija je bolja od bilo kojeg “rijaliti programa”.

Pogledajte, na primer, Josifov život (1.Mojsijeva 37-50).

Bog je video nešto jedinstveno u njegovoj veri, i zato je isplanirao da je razvije, testira, prečisti i iskoristi.

Bog je video unapred događaje, kako braća planiraju da ubiju Josifa a Ruven da ga spasi. Bog nije želeo da Josif bude ubijen ali nije želeo ni da ga izbavi.

Nego je iskoristio Judine zle planove da ga prodaju trgovcima roblja da bi Josifa doveo do Egipta (1.Mojsijeva 37:12-29).

Sledeće što je Bog iskoristio je bila zla žena da bi odveo Josifa u zatvor, da bi on mogao biti na pravom mestu u pravo vreme za ispunjenje svoje Efežanima 2:10 svrhe (1.Mojsijeva 39; 1.Mojsijeva 50:20).

Bog je upotrebio loše ljude da bi promenio pravac Josifovog života ali i cele istorije.

Ali, hajde da ovo primenimo na svoj život.

Mislite li da pobeđuju ljudi koji varaju, tlače, mrze, ogovaraju, psuju, klevetaju, obmanjuju, optužuju, ranjavaju itd?

Razmislite ponovo.

Ako tražite Boga, onda On ima plan (Rimljanima 8:28).

---------------------

Dodatak: Bog koristi loše ljude, ali ih nikada ne navodi na greh (Jakov 1:13).


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, May 28, 2024

Daske i rupe


Pre nekoliko godina, moj muž je primetio iskrivljen vid na jednom oku.

Nekoliko nedelja kasnije, hirurg je ubacio mehur gasa u zadnji deo njegovog oka gde je pritisnuo makularnu rupu, što je dovelo do njenog ponovnog rasta.

Izazov je bio: moj muž je morao da bude licem nadole celu nedelju!

Da je njegov jedini pogled na stvari dolazio iz tog oštećenog oka, delovi prave slike bi izgledali zamućeni ili izobličeni.

Bog nam daje sličnu “sliku” duhovnog viđenja kada govori o ljudima koji imaju daske u očima (Matej 7:1-5).

Daske gorčine, arogancije ili sebičnosti čine da istina izgleda mutno ili iskrivljeno.

Rešenje: “lice na dole” u poniznosti i molitvi.

Zahvalna sam što su lekari mogli da povrate fizički vid mog muža* i zahvalna sam što Veliki lekar može da vrati naš duhovni vid.

Da li gorčina, arogancija ili sebičnost iskrivljuju vaš pogled na život?
Ponizite se i recite Bogu da vam je potrebna operacija oka.

--------------

* Znam da je Bog izvor isceljenja i fizičkih tegoba


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, May 26, 2024

Kako se usuđuju da me ispravljaju!


Šta biste uradili da vam priđe brat u Hristu i kaže da je zabrinut zbog vašeg ponašanja?

Očigledno bi to zavisilo od pristupa i karaktera ovog brata, ali hajde da pretpostavimo da je on pobožan brat koji vam prilazi u ljubavi.

Kako biste reagovali?

Nažalost, mnogi hrišćani bi bili uvređeni. Ili bi ignorisali ovog brata ili bi mu rekli: “ne sudi”.

Jer moderno hrišćanstvo teži da se fokusira na svetske filozofije o samopoštovanju, umesto na biblijsku poniznost i ispravljanje.

Većina biblijskih studija i propovedi naglašavaju istine koje čine da se dobro osećamo, zanemarujući Hristov zahtev za samopožrtvovanjem i poslušnošću (Luka 9:23).

Mnogi vernici, koji se izjašnjavaju kao hrišćani, su prihvatili ideju iz knjige “Granice” da bi se distancirali od svakoga ko se suprostavlja sa njihovom sebičnošću ili testira njihovo strpljenje (Jakov 1:2-4).

I ni ne spominju reč “ukoravanje”!

Međutim, Božiji dizajn zajedništva uključuje odgovornost, uputstva, ispravke i, da, čak i ukor.(1)

Budimo oni koji su u stanju da daju ali i da primaju hrišćansko ispravljanje u ljubavi, sa poniznošću, milošću i razboritošću.

--------------------

Napomena: Ovo ne znači da radimo sve što nam neko kaže da uradimo bez prethodnog traženja Gospoda i drugih pobožnih saveta. Ali to znači da dozvoljavamo ljudima da nas ispravljaju i da to primamo smerno i sa molitvom, izbegavajući režim “samoodbrane”.

(1) Pogledajte stihove ispod, koji objašnjavaju da je davanje ispravki suvernicima prikladno.

Matej 18:15: “Ako li ti sagreši brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim samim; ako te posluša, dobio si brata svog.”

Luka 17:3: “Čuvajte se. Ako ti sagreši brat tvoj, nakaraj ga; pa ako se pokaje, oprosti mu.”

Galaćanima 6:1: “Braćo! Ako i upadne čovek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.”

Jakov 5:19-20: “Braćo! Ako ko od vas zađe s puta istine, i obrati ga ko, Neka zna da će onaj koji obrati grešnika s krivog puta njegovog spasti dušu od smrti, i pokriti mnoštvo greha.”


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail