Tuesday, March 28, 2023

9 stvari koje vam mogu ukrasti mir


1. Loši uticaji: bezbožna muzika, knjige, TV ili filmovi

Nahrani i osveži svoj duh, nemoj ga stresirati bezbožnim, nasilnim ili negativnim zabavama (Psalam 101:3).

2. Negativne misli

Negativne misli su izuzetno destruktivne. Prebivaj u onome što je dobro (Filipljanima 4:8). 

3. Novac, materjalne stvari

Skupljajte nebesko a ne zemaljsko blago (Matej 6:19-20).

4. Ponos, status, žudnja za obožavanjem

Nemojte biti uhvaćeni u isprazan sistem ocenjivanja našeg palog sveta (1.Jovanova 2:15-17).

5. Strah da ne uvredimo druge

Budite milostivi i ljubazni sa ljudima, ali se bojte Boga a ne njih (Izreke 29:25). 

6. Imati pravo

Isus nije zahtevao poštovanje, uvažavanje i udobnost. Ne trebamo ni mi (Filipljanima 2:3-8). 

7. Nepravda

Poteškoće moramo prihvatiti kao način rasta naše vere (Jovan 16:33; 2.Korinćanima 4:16-17).

8. Zabrinutost

Zabrinutost je znak nedostatka poverenja u Boga. Ne dozvolimo da nam krade mir (Filipljanima 4:6-7).

9. Fokusiranje na sebe

Poštujmo Boga. Na kraju krajeva, ovo nam donosi najviše ispunjenja, mir i samopouzdanja (Matej 16:24)


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, March 26, 2023

Nesrećni ljudi koji rado dele svoju nesreću


Od kada sam počela deliti dnevna čitanja engleske verzije Biblijskih Crtica Ljubavi na Pinterestu, otkrila sam da su mnogi ateisti uznemireni postovima o stvaranju.

Iako se uvek trudim da odgovorim ljubazno, redovno nailazim na uvrede na račun moje inteligencije s njihove strane.

Razumem zašto su hrišćani evangelizatori: verujemo da ljudi traće svoje živote ovde na zemlji a večnost provode u paklu - ako ne upoznaju Hrista.

Ali me uvek zbune tzv. ateisti evangelizatori. Kakvu svrhu oni imaju u pokušaju da nas ubede da nema Boga? Zašto se bave našom verom?

Mi verujemo u sveznajućeg, svemudrog Boga Stvoritelja punog ljubavi. A oni žele da verujemo da smo puki slučajevi prirode.

Verujemo da ćemo večnost provesti u raju sa našim Gospodom. A oni žele da verujemo da nakon smrti nema ničega.

Čini se da nesrećni ljudi vole deliti svoju nesreću sa drugima. Nije ni čudo što Božija Reč kaže: “Budala kaže u srcu svome: ’Nema Boga’.” Psalam 14:1

-------------------

“Ateisti evangelizatori” su mi poslužili kao materjal za veći broj mojih dnevnih čitanja, poput:


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, March 21, 2023

Uživajte u ovim nadahnjujućim citatima o Božijoj predivnoj Reči!


Božija Reč je predivan dar za užitak svakoga dana. Zato vas ohrabrujem da pročitate ove citate. Onda izvadite svoju Bibliju i ojačajte u svojoj veri danas ... i svaki drugi dan!

“Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih.”
~ Isus, Matej 4:4

“Ako niste upućeni u Božiju Reč, uvek ćete biti u neznanju o Božijoj volji.”
~ Billy Graham

“Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za prekoravanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, Da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.”
~ Pavle, bogonadahnute reči u 2.Timoteju 3:16-17

“Biblija je najveća od svih knjiga; njeno proučavanje je najplemenitija od svih aktivnosti; njeno razumevanje je najviši od svih ciljeva.”
~ Charles C. Ryrie

“Biblija će vas držati podalje od greha, ili će vas greh držati podalje od Biblije.”
~ Dwight L. Moody

“Svaka reč od Boga je bez mane.”
~ Agur, bogonadahnute reči u Izrekama 30:5

“Doživela sam Njegovo prisustvo u najdubljem najmračnijem paklu koji ljudi mogu stvoriti. Isprobala sam biblijska obećanja i verujte mi, možete računati na njih.”
~ Corrie ten Boom

“Napunite svoj um Božijom Rečju i nećete imati mesta za Sotonine laži.”
~ Nepoznati autor

“Biblija je jedina knjiga u kojoj je Autor zaljubljen u čitaoca.”
~ Nepoznati autor

“Kada čitate Bibliju, i Biblija čita vas.”
~ Nepoznati autor

“Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj.”
~ Psalmista, u bogomnadahnutim rečima Psalma 119:105


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, March 19, 2023

Koračati hrabro do ispunjenja Božije namere


Pre nego što dođemo Gospodu, On nas podseća da "izračunamo cenu". Hrišćanski život nije o lakoći i blagostanju. On zahteva našu punu predanost (Luka 14:25-34).

Bog želi da živimo drugačije od sveta oko nas, težeći Njegovim ciljevima, a ne svojima (Matej 5:16; Matej 6:33).

Pre mnogo godina sam sa svojom unukom čitala biografije misionara i obe smo bile iznenađene koliko su ove istinite priče ojačale našu veru.

Pomogli su nam da shvatimo da su sasvim obični ljudi preduzeli hrabre korake da ispune Božije namere u njihovom životu (2.Korinćanima 12:9). Imali su srce za nespaseni svet (Matej 9:37) i shvatili su da su izazovi njihovog sadašnjeg života sićušni u poređenju sa radostima večnosti sa Gospodom (2.Korinćanima 4:17).

Ne treba da poredimo svoje živote sa drugim hrišćanima jer je Bog svakog od nas osmislio za određenu svrhu (Galaćanima 6:4-5; Efežanima 2:10). No Bog želi da budemo inspirisani i motivisani vernošću drugih.

Zato se svakog dana molimo da budemo otvoreni i osetljivi na Njegovo vođstvo, i preduzmimo hrabre korake da ispunimo Njegove namere za naš dan, našu nedelju, naš mesec, našu godinu i naše živote.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, March 14, 2023

3 prednosti ako se molite sa prijateljem


Partneri … drugovi … srodne duše … prijatelji-oni popravljaju naše blagostanje.

Tako je i u molitvenom životu, kada se posvećujemo molitvi sa nekim.

Ima nešto u takvoj molitvi, nešto što:
1. nas održava fokusiranima.
2. nas drži odgovornima.
3. nas drži da ustrajemo u molitvi.

Ne zalažem se da molitva sa nekim treba da zameni ličnu molitvu, ali je dobar dodatak. A može pružiti i više od same molitve.

Često sam se selila, a kada sam stigla u neko novo mesto, nisam imala prijatelje. Ponekad bih zamolila nekoga da mi se pridruži na sat vremena molitve u mom domu. Ako smo se skontali, onda bih pitala da li bi želela da se sastajemo svake nedelje.

Ti molitveni partneri bi obično postali moji bliski prijatelji.

Tokom tih godina nisam imala prednosti moderne tehnologije, ali sada imamo više načina da sarađujemo sa drugima, putem aplikacija za telefon i računar.

Partnerstvo pruža molitvu, zajedništvo i prijateljstvo — sve ono što nam je potrebno da rastemo u Gospodu.

Ako imate molitvenog partnera, zahvalite se sada Bogu za njega! Ako pak ne, onda pitajte Boga koga biste mogli pozvati da vam se pridruži na molitvi sledeće nedelje.

💙 Više od 1-minuta za one koji to žele:

Zašto ove nedelje ne naučite napamet jedan od ovih stihova? Još bolje, zašto ne pitate prijatelja da li bi želeo da zapamti nekoliko ovih pasusa sa vama? Učenje Svetog pisma napamet sa prijateljima daje nam određenu odgovornost.

Propovednik 4:9-10: “Bolje je dvojici nego jednom, jer imaju dobru dobit od svog truda. Jer ako jedan padne, drugi će podignuti druga svog; a teško jednom! Ako padne, nema drugog da ga podigne.”

Rimljanima 12:15: “Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.”

1.Solunjanima 5:11: “Toga radi utešavajte jedan drugog, i popravljajte svaki bližnjeg, kao što i činite.”

Jevrejima 3:13: “Nego hrabrite jedan drugoga svaki dan, dokle se 'danas' govori, da koji od vas ne odrveni od prevare greha.

Jakov 5:16: “Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći.”


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, March 12, 2023

Tajna snaga - Filipljanima 4:12-13


Zamislite da imate tajnu formulu koja vas može učiniti jačim u svakoj bolesti, probi, poteškoći, nedostatku, gubitku, progonu, maltretiranju, finansijsim problemima, u međuljudskim problemima - u svemu!

Formula koja ne samo da vam omogućava da podnesete problem, već vam i daje mir i zadovoljstvo u njemu. Ja imam tu tajnu formulu…a i vi ako poznajete Isusa kao svog Gospoda i Spasitelja.

Filipljani 4:12-13 vam otkrivaju tu tajnu:
“Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje.”

Ili kako parafrazirano glasi ovaj stih:
Mogu da uradim sve [na šta me je On pozvao] kroz Njega, koji me jača i osnažuje [da ispunim Njegovu svrhu  ja sam samodovoljan u Hristovoj dovoljnosti; spreman sam, sposoban i odlučan za sve kroz Njega, koji mi uliva unutrašnju snagu i siguran mir.]

U svojoj snazi ne možemo biti zadovoljni u svakoj situaciji, a i ne trebamo!

Mogu li dobiti jedan “Amen”?

-------------------------------------

Želela sam da stavim ovu sliku o ovom odlomku iz moje stare Biblije u kojoj sam započela da crtkanjem i crtanjem crteža beležim svoje misli, a spremam se da to isto uradim u dnevniku za proučavanje Biblije koju mi je ćerka poklonila za Dan majki.

Uvek sam uživala u crtanju, i mada sebe ne smatram umetnikom, znam da „iscrtavanje Svetog pisma“ pomaže da ono oživi za mnoge od nas. Zato sam želela da ohrabrim svakog od vas, koji to isto želite, da se oprobate. Na Pinterestu imam stranicu sa idejama za te slike, koje možete pogledati OVDE. Već sam ranije pisala o kreativnosti u vašem proučavanju Biblije i to možete pročitati OVDE. Hvala, Gail


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail