Sunday, February 25, 2024

Dozvoliti Bogu da završi Njegov rad u nama


Filipljanima 1:6 objašnjava jedno od najlepših obećanja: “Uzdajući se u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga do dana Isusa Hrista.”

Psalam 138:8 kaže to isto ali na malo drugačiji način: “Gospod će završiti za mene. Gospode! Milost je Tvoja doveka...” (engl. “Gospod će izvršiti svoje planove za moj život...”)

Kada razumemo ova divna obećanja i ljubav Božiju koja stoji iza njih, onda rastemo u veri jer biramo da rastemo:

1. Pročistimo svoje živote, oslobodimo se stvari koje nas “zagađuju”. (2.Korinćanima 7:1).

2. Uzmimo zaozbiljno svoju veru da bi nas Bog mogao menjati iz iznutra ka spolja (Filipljanima 2:12-13).

3. Stojmo čvrsto i dajmo sebe potpuno Gospodnjim svrhama, znajući da naš “trud nije uzaludan” (1.Korinćanima 15:58).

Ako ne sazrevamo u veri, onda možemo biti sigurni da ne razumemo predivnu ljubav Gospodnju i Njegova obećanja.

Beleške:

1.Korinćanima 3 nam govori da neki hrišćani ostaju bebe jer biraju da budu svetovni, stavljajući svoje poverenje u ljude umesto u Boga.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, February 20, 2024

Kada jedan padne


Uragan Irma je srušio bor od oko 24 metara u našem dvorištu.

Da nije bilo drugog velikog bora koji mu je blokirao put, izgubili bismo deo našeg krova.

Nisam mogla drugačije a da ne pomislim na Propovednika 4:9-10: “Bolje je dvojici nego jednom, jer imaju dobru dobit od svog truda. Jer ako jedan padne, drugi će podignuti druga svog; a teško jednom! Ako padne, nema drugog da ga podigne.”

Na kraju, srušeno drvo je moralo biti posečeno i uklonjeno, ali pobožni prijatelji u našim životima ne samo da nas blokiraju od puteva uništenja, nego nas i podižu kada padnemo i vraćaju nas u uspravan položaj u Hristu.

Nažalost, često se plašimo da se “suočimo” sa bratom koji je pao, zbog straha da ćemo biti odbačeni ili prozvani osuđivačima. A često se i sami opiremo onima koji pokušavaju da nas spreče da ne padnemo.

Ali šta možemo da uradimo? Moliti se za dobre, iskrene prijatelje i moliti se da i sami budemo dobri, iskreni prijatelji (Galaćanima 6:1). Moliti se da se ne plašimo da damo i da primimo biblijsko korigovanje (Izreke 19:20).


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, February 18, 2024

Da li je vaše srce Hristov dom?


U knjižici “Moje srce Hristov dom” ljudsko srce se poredi sa kućom obnovljenom Hristovim prisustvom (Otkrivenje 3:20; Jovan 14:23).

Biblioteka (um): gde Hrist nudi korisne uticaje da zameni loše (1.Korinćanima 2:14-16).

Trpezarija (apetiti i žudnje): gde Hrist menja naše duhovne apetite (Efežanima 4:22-23).

Radionica (talenti i veštine): gde Hrist koristi naše darove za Svoje svrhe (Efežanima 2:20).

Ali opis jedne sobe u ovoj maloj knjižici je posebno značajan. To je dnevna soba u kojoj se Hrist svakodnevno nalazi sa novim hrišćaninom (Psalam 1:1-3).

Nažalost, novi hrišćanin na kraju postaje “prezauzet” da bi se redovno sastajao. Jednog jutra, dok je žurno izlazio na vrata, ugleda Hrista kako sedi sam.

“Da li si bio ovde svako jutro?” “Da”, reče Hrist. “Rekao sam ti da ću biti…Razmišljao si o tihom času, o proučavanju Biblije i vremenu molitve, kao i o faktoru tvog duhovnog napretka, ali si zaboravio da taj tihi čas i Meni puno znači. Upamti, volim te...želim tvoje zajedništvo.” (Pogledajte Jovan 15:15)

Razmislimo o tome danas!

Moje srce, Hristov dom, © 1954 od Inter-Univerziteta hrišćanskog zajedništva u SAD, od Robert Boyd Munger-a


---------------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, February 13, 2024

Ne možemo ugoditi Bogu a odbiti da se pomirimo sa drugima


Pomirenje je važno. “Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i onde se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te, Ostavi onde dar svoj pred oltarom, i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj.” Matej 5:23-24

Ne možemo da budemo u ispravnom odnosu sa Bogom, “prinosimo svoje darove na oltar”, dok odbijamo da se pomirimo sa prijateljima, porodicom, komšijama ili saradnicima. U stvari, ne možemo voleti Boga ako odbijamo da volimo ljude (1.Jovanova 4:20).

Kada zgrešimo, onda treba da tražimo Božije oproštenje, ali i od onih koje smo povredili.

Odnosi se ne prekidaju zbog sukoba - većina njih ima sukob. Slomljeni su jer neko odbija da se pokaje, oprosti ili otvoreno razgovara o problemima.(1)

Da li ste odbili da oprostite nekome? Da li ste odbili da razgovarate o problemu sa nekim ko je voljan? Pitajte Boga da li treba još nešto da uradite. Onda dođite i prinesi svoje darove Gospodu.

-----------

(1) Ponekad ljudi odbijaju da se pomire i ne možemo ih naterati, ali kao što Rimljanima 12:18 objašnjava: “Ako je moguće, koliko od vas zavisi, živite u miru sa svima.” Ovo je posebno važno za naše roditelje. Bog je stavio poseban naglasak na naš odnos sa roditeljima (Efežanima 6:2). Ako odbijamo da im pokažemo poštovanje, da saslušamo njihovu zabrinutost, da uložimo sav napor da pomirimo međusobne razlike, onda pokazujemo nepoštovanje prema Bogu.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, February 11, 2024

Bog nikada nije na godišnjem odmoru


Bog je rekao: “Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti;” Jevrejima 13:5

Formulacija ovog stiha na grčkom daje naglasak, skoro kao da Bog kaže: “Nikada, nikada, nikada te neću napustiti”.

Božiji Duh je sa nama bez obzira na sve... kroz dubine i slabosti... u dobrim i lošim vremenima... uvek... bez izuzetka... bez obzira da li osećamo Njegovo prisustvo ili ne.

Znajući da je Bog uvek sa nama, da li ćemo Ga ignorisati ili ćemo Ga držati za ruku tokom celog dana? Hoćemo li priznati Njegovo prisustvo ili Ga uzeti zdravo za gotovo?

Molim vas da mi se danas pridružite u razmišljanju o načinima da se sećamo Božije vernosti.

Jedan od načina da to uradite jeste da postavite alarm da se pali svakih sat vremena kao podsetnik da zastanete i kažete Bogu: “Volim Te”, Onome koji vas nikada, nikada, nikada neće ostaviti.

Evo još nekoliko dodatnih stihova za ohrabrenje: Psalam 94:14; Psalam 37:25; 5.Mojsijeva 31:6; 5.Mojsijeva 31:8; Isus Navin 1:9; Rimljanima 8:31-39.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, February 6, 2024

Apsolutno ništa!


Kada ste bolesni ili kada prolazite kroz poteškoće, da li imate osećaj da vas Bog više ne voli?

Apostol Pavle se suočio sa velikom patnjom tokom svoje službe i veruje se da je umro mučeničkom smrću, pa ipak je podelio ovu divnu istinu u Rimljanima 8:35-39:

“Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga? Ili gonjenje? Ili glad? Ili golotinja? Ili strah? Ili mač?... Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.

Ne samo da smo uvek u prisustvu Božije ljubavi, nego je On svestan svakog detalja našeg života (Psalam 139).

Ljudi nas mogu napustiti, okolnosti nas mogu testirati, život može biti težak i naša nas osećanja mogu prevariti. Ali ništa, apsolutno ništa ne može odvojiti hrišćane od Božije ljubavi. 💙


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail