Sunday, August 14, 2022

Prsti u plamenu


Smejali smo se i pričali sedeći kraj kamina, kada je iznenada moja ćerka skočila vrišteći! Skočila je napred i zgrabila dvogodišnju Grejsi, koja je odmah briznula u plač.

Nesvesna opasnosti od vatre, Grejsi je počela da stavlja svoje male prste u plamen koji je primamljivo plamtio. Moja ćerka je odreagovala u ljubavi, ali iz Grejsine perspektive, njena mama joj je pokvarila zabavu.

Često smo poput Grejsi kada su u pitanju Božije zapovesti. Mislimo da Bog želi da nam pokvari zabavu kada On zapravo želi da izvuče naše prste iz plamena.

Da stvar bude gora, društvo u kom živimo nas ohrabruje da se “igramo sa vatrom”.

Spašeni smo verom a ne poslušnošću Božijim zapovestima. Ali nas poslušnost drži u centru Božije volje–u centru Njegove ljubavi. Hrist je rekao: “Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u ljubavi Njegovoj.” (Jovan 15:10)


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, August 9, 2022

Kada je “ljubav” = mržnji


Mnogi pojedinci koji su uticajni u hrišćanskim krugovima dovode u pitanje Božiju ljubav.

Oni to čine kada redefinišu moralno ponašanje nezavisno od smernica Svetog pisma.

Sve što Bog čini je proisteklo iz Njegove ljubavi prema nama.

Preispitivanje, umanjivanje važnosti, ignorisanje ili protivrečnost Božijim zapovestima je isto što i sumnjati u Njegovu ljubav i mudrost.

Pastiri, govornici, autori i muzičari koji redefinišu greh su grdno prevareni. Oni misle da su puni ljubavi za one koji su upleteni u stvari koje Pismo zabranjuje. Ali niko ne može imati veću ljubav od Boga (1.Jovanova 3:1).

Mi možda ne razumemo Božiju zamisao i zapovesti. I ne trebamo. Dovoljno je da razumemo Božiji savršeni karakter i autoritet kao našeg Stvoritelja.

Odobravanje onoga što Bog ne odobrava je čin mržnje protiv Boga i protiv onih koji su zarobljeni grehom. Molimo se da hrišćani od uticaja ovo jasno razumeju.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, August 7, 2022

Životna očekivanja i Efežanima 2:10


Prosečan životni vek Amerikanaca je 78,2 godine.

Moja majka je umrla sa 66 godina.

2011. godine, kada sam napisala ovo dnevno čitanje, bila sam slavila svoj 60. rođendan i razmišljala sam o ovim istinama... ne na morbidan način, već iz perspektive večnosti.

Niko od nas ne zna koliko će dugo živeti, zato je dobro s vremena na vreme razmišljati o tome šta ostavljamo u amanet iza sebe.

Ja želim da “dobro završim”, a verujem i vi.

A jedini način da dobro završimo trku je da proživimo sve one svrhe koje nam je Bog unapred pripremio u našim životima.

“Jer smo Njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo.” Efežanima 2:10

Zapravo, u originalu ovaj stih glasi:

“Jer smo Njegov posao [Njegovo remek delo, umetnički rad], sazdani u Hristu Isusu [preporođeni odozgo—duhovno transformisani, obnovljeni, spremni za upotrebu] za dela dobra, koja Bog unapred pripravi [za nas] da u njima hodimo [živimo dobar život koji je On pripremio i spremio za nas]."

Kada nađemo svoju svrhu u Gospodu, onda shvatamo da nije bitno koliko dugo već kako živimo.

Najbolje zaveštanje koje možemo ostaviti iza sebe je ljubav i poslušnost prema Božijim svrhama.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, August 2, 2022

Zašto se hrišćani i dalje suočavaju sa konačnim sudom


Zašto bi se hrišćani našli na konačnom sudu ako je Hrist platio za naše grehe?

1. Sud nije isto što i kazna. Kazna za greh je smrt, a vernici su primili večni život (Rimljanima 6:23).

Međutim, Pismo kaže da Bog ipak sudi vernicima (Matej 12:36; 2.Korinćanima 5:10; 1.Petrova 4).

2. Baš kao što trpimo posledice svojih greha ovde na zemlji iako nam je oprošteno, onda je možda naša krajnja posledica kada ćemo, tamo na Sudu, u potpunosti razumeti koliko su naši gresi boleli Bogu (npr. 1.Mojsijeva 6:5-6).

Deluje pravedno kada bismo imali priliku da izrazimo svoju tugu za gresima koje smo prevideli ovde na zemlji.

3. Hrist obećaje da će obrisati svaku suzu u nebu (Otkrivenje 21:4). Verovatno će naše poslednje suze biti one na konačnom sudu. Ali, kako je divno saznanje da taj teret nećemo nositi u večnosti.

Kada ćemo stajati ispred Božijeg suda, Hrist će objasniti da su naša imena zapisana u Knjizi Života zbog onoga što je On učinio za nas (1.Jovanova 2:1; Otkrivenje 20:11-12).

Amen!

Tema ovog teksta je nastala na osnovu pitanja jednog mog čitaoca, i smatrala sam je dovoljno važnom da je obradim. ~ Gail

--------------------------------

Postoje neki učitelji Biblije koji kažu da se na konačnom sudu neće razmatrati gresi vernika, nego će se samo odlučivati o (ne)primanju nagrada. Međutim, stihovi kao što su 1.Petrova 4 i drugi gore navedeni, se ne uklapaju u takvo tumačenje.

Evo nekih biblijskih učitelja koji objašnjavaju Poslednji sud (tekstovi su na engleskom jeziku):


-----------


Prevela: Natalija Gašparić
Ako ti se dopala ova crtica,
 registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, July 31, 2022

Prefinjeno žrtvovanje dece


Zgroženi smo paganskim običajima žrtvovanja dece.

Međutim, naša moderna kultura je uzdiže pod imenom “reproduktivno pravo žene”.

Kada god su zla dela odobrena, ona uvek eskaliraju (Rimljanima 1:21-32).

Ranije je zakon Njujorka dozvoljavao ženi da ubije svoje nerođeno dete prvih šest meseci trudnoće.

Sada može da ga ubije bilo kada pre rođenja. Jedan senator Njujorka je rekao da to pokazuje da je Njujorku stalo do zdravlja žena, njihovih života* i odluka.

U starozavetnim vremenima deca su žrtvovana na oltarima paganskih bogova. Sada su žrtvovani na oltarima sebičnih odluka.

Bog kaže da ubijanje naše dece skrnavi, provocira i zagađuje:

1. Skrnavi Njegovo ime (3.Mojsijeva 18:21).

2. Izaziva Njegov bes (2.Kraljevima 17:17).

3. Zagađuje zemlju (Psalam 106:38).

Srce me boli za bebe, ali i za očeve i majke koji moraju da žive sa saznanjem o svom grehu.

Molim se da se ove majke i očevi obrate Gospodu gde mogu naći oproštaj, isceljenje i utehu (Izaija 1:18).

Hoćete li mi se pridružiti u ovoj molitvi?

----------------

Takođe pogledajte tekst Šta Sveto pismo kaže o abortusu.

*Napomena: Šta ako je život majke ugrožen?

1. Svrha produženja roka za abortus nije zasnovana na potrebi da se spase život majke. U Njujorku je već bilo legalno imati abortuse u kasnim terminima ako je život majke bio u opasnosti.
2. Bebe u trećem trimestru imaju veoma dobre šanse za preživljavanje. U izuzetno retkim slučajevima kada bi zdravlje majke moglo biti ugroženo nastavkom trudnoće, ona može da rodi bebu umesto da je ubije.
3. Njujork smatra da je nehumano davati smrtonosne injekcije osuđenim ubicama jer je to bolan način umiranja. Ali odobravaju davanje smrtonosne injekcije bebi koja oseća bol tokom trećeg trimestra. Smrtonosna injekcija takođe predstavlja rizik za majku.

U svetlu ovih činjenica, mi možemo biti prilično sigurni da ovaj zakon nema nikakve veze sa brigom za ženino zdravlje i život.

Ako ste abortirali dete, onda vas možda interesuju ovi članci (na engleskom jeziku):

-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, July 26, 2022

Žrtve abortusa


Abortus zvuči kao neki rutinski medicinski zahvat. Međutim, on je nešto mnogo, mnogo više.

To je složeni greh sa više žrtava.

Logično, ali abortus sledi nakon greha seksualnog odnosa mimo braka, i tako postaje bezuspešan pokušaj rešavanja prvog greha novim grehom.

Mame su posebno ranjive. Abortus ubija njihovu decu, ali i ranjava njihova majčinska srca. Neke pokušavaju to da ignorišu, ali ih na kraju sustiže. Jedine žene koje ne doživljavaju tugu su one koje su ugušile svoju savest (Efežanima 4:19).

Neki očevi podstiču abortus svoje dece, dok su drugi žrtve jer ne uspevaju da ga spreče.

I na kraju, tu je dete koje nikada neće ispuniti Božiju nameru u svom životu (Psalam 139:13).

Kad god donosimo odluke koje su u suprotnosti sa Božijim planom, svrhama, vrednostima i karakterom, mi oštećujemo svoja srca.

Ako ste vi ili neko koga poznajete učestvovali u abortusu, molite se da nađete oproštaj i isceljenje u Isusu (Izaija 1:18).

-------------------

Pogledajte "Šta Sveto pismo kaže o abortusu" za neke stihove iz Biblije i biblijski uvid.

Napomena: Ako ste imali abortus, ohrabrujem vas da potražite savetovanje koje uključuje Boga da biste prebrodili smrt svog deteta i osećaj umrtvljenosti u svojoj duši. Bog potpuno oprašta i obnavlja, ali većina žena treba nekoga ko ih razume i može da im pomogne u tom procesu na biblijski način.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail