Sunday, May 16, 2021

Jobovi osuđivački prijatelji


Kada vas prijatelji osuđuju za okolnosti koje su van vaše kontrole...

Pravedni Job je izgubio svoju decu, bogatstvo i zdravlje.

Prijatelji su došli da ga “teše”, rekavši mu da su njegove poteškoće zasigurno znak Božijeg nezadovoljstva sa njim.

Bog je ovo rekao Jobovim prijateljima: “ne govoriste o Meni pravo.” Job 42:7

I ja imam neke „Jobove prijatelje“, ljude koji na moje molitvene molbe odgovaraju pretpostavkom da su moja bolest ili poteškoća posledice nekog nepovezanog greha u mom životu.

Ali, nekada sam i sama bila „Jobov prijatelj“, koja je pripisivala krivicu za stvari koje nisam razumela. Ali to je hinduistička karma, a ne hrišćanstvo.

Neke stvari su jasne - pijani vozač udari pešaka, pušač razvije rak pluća, lopov biva uhvaćen— ali kada nema jasnog uzroka i posledice, onda ne bismo trebali misliti da predstavljamo Boga, te dodelimo neku uzročno posledičnu vezu.

Kada naši prijatelji pate, ne bismo trebali pokušavati da govorimo u ime Boga kao Jobovi prijatelji.

Trebali bismo slušati Boga i pitati Ga kako želi da se molimo i pomognemo.

Pročitajte jednominutno poređenje karme i hrišćanstva OVDE (uskoro ćemo objaviti). Za dublje razumevanje hinduizma i karme preporučujem da pročitate nešto o hindiuzmu.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, May 11, 2021

Moramo verovati Bogu u 3 misterije života


Uvek tražim objašnjenja i analiziram okolnosti. Ali u svojim 60+ godinama života sam naučila sledeće istine:

1. Nećemo sve razumeti.

Život je pun misterija, od kojih su neke tragične a neke predivne. Nećemo ih sve razumeti sve dok ne odemo u Nebo (Izaija 55:8-9; 1.Korinćanima 13:12).

2. Nema sve logičan uzrok i posledicu.

Kada krivnju pripisujemo sebi ili drugima bez jasnih dokaza, mi smo poput Jobovih prijatelja koji su nepravedno krivili Joba za njegove patnje. 

3. Ljudima ne trebaju “dobri razlozi” da bi zgrešili.

Naša današnja kultura je sigurna da se čovek rađa dobar i da greši samo zbog loših okolnosti. Mi hrišćani bolje znamo o tome. Nema smisla, zašto bi ljudi grešili protiv Boga koji ih voli - a ipak to čine (Rimljanima 3:23). Adam i Eva su to učinili, pa zašto se onda čudimo kada to i drugi rade bez opravdanog razloga?

Moramo se pomiriti sa misterijom u našem hodu sa Gospodom i prestati stvarati objašnjenja, doktrine i formule koje su osuđene na neuspeh. Nije nam suđeno da sve znamo (5.Mojsijeva 29:29).


----------- 

Original: We Must Trust God With 3 Mysteries of Life

Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, May 9, 2021

Loši i dobri tešitelji


Bog želi da Njegovi ljudi budu dobri tešitelji onima koji su povređeni (2.Korinćanima 1:3-6).

“Koji nas utešava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom kojom nas same Bog utešava.” (stih 4)

Pobožni tešitelji:

1. Saosećaju umesto da nude savete bez da su zamoljeni za to.(1)

Ako smo svesni očiglednog greha, onda trebamo govoriti istinu ali u ljubavi (Matej 18:15; 1.Korinćanima 5:12; Jakov 5:19-20).

Ali većina ljudi koji pate imaju posla sa složenim situacijama, a mi smo stvarno prepotentni poput "Jobovih prijatelja" ako mislimo da možemo shvatiti njihove probleme.

Umesto toga bi trebali biti saosećajni(2) sa onima koji su povređeni (Rimljanima 12:15).

2. Slušati umesto pričati.

Iako Jakov 1:19 govori o besu, takođe daje i dva principa koja nam pomažu da tešimo: slušati mnogo i govoriti malo.

3. Moliti se a ne ogovarati.

Loši tešitelji dele tuđe probleme bez njihove dozvole. Dobri tešitelji se mole (Efežanima 6:18).

Dobrih tešitelja ima malo, ali, oh, tako je divno imati ih kada se borimo sa problemima.

Dobri tešitelji nam čine više od puke utehe. Oni nas i uče kako da utešimo druge.

------------------

(1) Ako se od nas zatraži savet, možemo ga dati, ali to treba da učinimo pažljivo.
(2) Empatija prevazilazi simpatiju. To znači saosećati sa drugom osobom do te mere kao da i sami patimo sa njom.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, May 4, 2021

Nije znala šta da kaže


Kada sam prolazila kroz teško vreme, bliska prijateljica je prestala da odgovara na moje mejlove. Godinama kasnije sam je pitala za razlog.  

“Nisam znala šta da ti kažem,” rekla je. “Nisam imala odgovore za tvoje probleme.”

Poput nje, i ja sam mislila da je najbolji način da pomognem prijatelju u nevolji davanjem saveta.

Ali prolazak kroz sopstvene borbe mi je pomogao da shvatim da najbolji "odgovori" obično i nisu odgovori.

Prijatelji koji kažu: “Žao mi je. Moliću se za tebe”, su najveća uteha i pomoć. Njihove molitve nam pomažu da čujemo jednog Prijatelja koji nikada ne razočara, nikada nije previše zauzet i uvek tačno zna šta da kažem - naš Gospod!

On “nas utešava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom kojom nas same Bog utešava.” (2.Korinćanima 1:3-4).

Ako se vaš prijatelj bori sa problemima, nemojte mu davati odgovore osim ako vas Bog jasno ne podstakne na to. Dajte do znanja da ga slušate i iskreno se brinete za njega (Rimljanima 12:15). Molite se da Bog da odgovore koji su mu potrebni.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, May 2, 2021

3 načina da utešite


“Tako često ljudi pate sami, jer nam nedostaje veština tešenja koja bi nam dala samopouzdanje da budemo tešitelji.” Susan Hunt

Da li znate kako da odgovorite povređenom prijatelju? Većina nas to ne čini, sem ako i sami nismo prošli kroz patnju (2. Korinćanima 1:3-5).

U Psalmu 69:20 psalmista jadikuje da je tražio tešitelje, ali da ih nije pronašao -- što je čest problem.

Ali ovo se ne bi trebalo događati! Evo nekoliko načina kojima svako može da uteši:
  • Budite dostupni -- Pomozite u fizičkim i emocionalnim potrebama, a da vaši prijatelji ne osete da vam nameću vaš raspored.
  • Budite bez osude -- Većina nas je dovoljno arogantna da pomisli da razumemo zašto neko pati. Moramo izbeći zamku da postanemo “Jobov prijatelj”.
  • Budite slušalac, a ne “popravljač” -- Prečesto mislimo da treba da damo savete kada jednostavno samo treba da slušamo, utešimo i molimo se: “Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.” Rimljanima 12:15

Koje ste još savete naučili o tešenju? Volela bih da ih ostavite u komentaru.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, April 27, 2021

3 koraka za prepoznavanje Božije volje


“Da li Bog želi da se primim ovog posla?”

“Ili pak želi da se vratim školovanju?”

Nekada smo zbunjeni u vezi Božije volje.

Želimo biti poslušni ali nismo sigurni koji izbor je najbolji. Bog takođe želi da znamo Njegovu volju, i zato nam daje važan savet:

“I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.” Rimljanima 12:2

Ova 3 koraka nam mogu pomoći:

1. Budite uvereni da će vas Bog voditi (Jakov 1:5-7). On želi da učinite ispravan izbor.

2. Eliminišite sve planove koji krše biblijska načela (2.Timoteju 3:16-17; 1.Mojsijeva 4:7).

Tu nema pregovora. Bog neće blagosloviti ništa moralno ili etički pogrešno.

3. Nemojte izbegavati planove samo zato što su teški (Luka 14:26-27).

Ako vas Bog pozove na određeni put, On će se nositi sa poteškoćama.

Njegovi planovi i namere su posebno stvoreni za nas (Efežanima 2:10) i ova tri koraka nam mogu pomoći da ih razaznamo.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail