Sunday, February 11, 2024

Bog nikada nije na godišnjem odmoru


Bog je rekao: “Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti;” Jevrejima 13:5

Formulacija ovog stiha na grčkom daje naglasak, skoro kao da Bog kaže: “Nikada, nikada, nikada te neću napustiti”.

Božiji Duh je sa nama bez obzira na sve... kroz dubine i slabosti... u dobrim i lošim vremenima... uvek... bez izuzetka... bez obzira da li osećamo Njegovo prisustvo ili ne.

Znajući da je Bog uvek sa nama, da li ćemo Ga ignorisati ili ćemo Ga držati za ruku tokom celog dana? Hoćemo li priznati Njegovo prisustvo ili Ga uzeti zdravo za gotovo?

Molim vas da mi se danas pridružite u razmišljanju o načinima da se sećamo Božije vernosti.

Jedan od načina da to uradite jeste da postavite alarm da se pali svakih sat vremena kao podsetnik da zastanete i kažete Bogu: “Volim Te”, Onome koji vas nikada, nikada, nikada neće ostaviti.

Evo još nekoliko dodatnih stihova za ohrabrenje: Psalam 94:14; Psalam 37:25; 5.Mojsijeva 31:6; 5.Mojsijeva 31:8; Isus Navin 1:9; Rimljanima 8:31-39.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i dva puta nedeljno ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

No comments:

Post a Comment